کد مطلب : 31

متأسفانه در بازارهای رقابت افراد سودجو از نام و بسته بندی محصول شرکت ها استفاده کرده و محصول خود را جایگزین می کنند.
شرکت مهدی چلیک رازی آماده اجرای نام یا آرم برجسته شرکت ها به اندازه ی دلخواه  بر روی درب بشکه می باشد. که این امر باعث عرضه انحصاری محصول شرکت ها در بازارهای رقابت می گردد.