کد مطلب : 31

متأسفانه در بازارهای رقابت افراد سودجو از نام یا محصول بسته بندی شرکت ها استفاده کرده و محصول خود را جایگزین می کنند و باعث بدنام شدن شرکت می باشد.
شرکت مهدی چلیک قابلیت اجرای نام یا آرم برجسته به اندازه ی دلخواه آن شرکت بر روی درب بشکه فلزی اجرا کند که این محصول منحصراً مربوط به آن شرکت می باشد، در نتیجه محصولات آن شرکت متمایز و به صورت انحصاری عرضه می گردد.